สื่อการเรียนรู้ 3 มหาวิทยาลัย


Social Media Logotype On Tagsสื่อการสอน 3 มหาวิทยาลัยชุดนี้ ผมได้รับแจกเมื่อครั้งไปศึกษาดูงานในโรงเรียนต่างๆ และได้รับแจกมาในรูปของแผ่นซีดี ซึ่งเก็บไว้นานแล้วครับ ครั้นจะเก็บไว้นาน ก็กลัวว่า แผ่นซีดี จะชำรุด จึงนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปนะครับ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทั้งสามมหาวิทยาลัย มา ณ โอกาสนี้ ด้วยนะครับ
(รูปภาพไม่เกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อครับ)

Advertisements