คลังเก็บบล็อก

หนังสือ Up Stream ม.5


8858649127471

มีเพื่อนครูอยากได้สื่อประกอบการสอนหนังสือ Up Stream ม.5
ซึ่งเป็นพาวเวอร์พ้อยท์ นะครับ โหลดไปประกอบการสอนได้เลย
ขอบคุณ อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (www.aksorn.com)
ที่เอื้อเฟื้อสื่อประกอบการสอนด้วยนะครับ

หนังสือ Up Stream ม.6


8858649112637

มีเพื่อนครูอยากได้สื่อประกอบการสอนหนังสือ Up Stream ม.6
ซึ่งเป็นพาวเวอร์พ้อยท์ นะครับ โหลดไปประกอบการสอนได้เลย
ขอบคุณ อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (www.aksorn.com)
ที่เอื้อเฟื้อสื่อประกอบการสอนด้วยนะครับ

%d bloggers like this: