Archive

Posts Tagged ‘O-net M.3’

ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560


ผมมีไฟล์ข้อสอบพรีโอเน็ตของระดับ ป.6 และ ม.3 ทุกรายวิชามาให้เพื่อนครูได้โหลดไปติวให้กับนักเรียน ขอขอบคุณ สทศ. และ สพฐ. ที่เผยแพร่แนวข้อสอบชุดนี้ และขอขอบคุณ สพป.ศรีษะเกษ ที่แบ่งปันข้อสอบชุดนี้มาให้เพื่อนครูได้โหลดไปติวนักเรียนนะครับ

pre o-net 2560 english m3

pre o-net 2560 english m3key

pre o-net 2560 english p6

pre o-net 2560 english p6key

pre o-net 2560 mat m3

pre o-net 2560 mat p6 key

pre o-net 2560 mat p6

pre o-net 2560 science m3

pre o-net 2560 science m3key

pre o-net 2560 science p6 key

pre o-net 2560 science p6

pre o-net 2560 thai m3

pre o-net 2560 thai m3ey

pre o-net 2560 thai p6

pre o-net 2560 thai p6key

pre o-net 2560 เฉลย

pre o-net 2560

new

ขอขอบคุณไฟล์ต้นฉบับที่ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530187

Advertisements

รวมข้อสอบโอเน็ต ม.3 และ ม.6 จาก สทศ.เอกสารสำหรับการติวโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก สทศ. เพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้ครับ ขอขอบคุณ สทศ. และหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่แบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับครูและนักเรียน นะครับ

91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558

92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558

94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

เฉลย-91-ภาษาไทย-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-92-สังคมศึกษา-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-93-ภาษาอังกฤษ-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-94-คณิตศาสตร์-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-95-วิทยาศาสตร์-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลยติวโอเน็ต 2559

เฉลยติวโอเน็ต 255901 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2558

02 สังคมศึกษาฯ ม.6 ปีการศึกษา 2558

03 ภาษาอังกฤษ ม.6 ปีการศึกษา 2558

04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

05 วิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

เฉลย 01 ภาษาไทย ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 02 สังคมศึกษา ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 03 ภาษาอังกฤษ ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 04 คณิตศาสตร์ ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 05 วิทยาศาสตร์ ONET ม6 ปีการศึกษา2558

ติวโอเน็ต ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ


ช่วงนี้ก็ใกล้สอบวัดผลโอเน็ตของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วนะครับ ผมได้จัดทำคู่มือครูในการติวโอเน็ตไว้แจกให้เพื่อนครู ได้ดาน์วโหลดไปปรับใช้นะครับ ผมได้แบ่งเป็นตอนๆ นะครับ ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบประเภทสนทนา (Conversation) ให้เพื่อนได้นำไปใช้ และได้จัดทำคู่มือเฉลยไว้ให้แล้วนะครับ โหลดไปติวนักเรียนได้เลยครับ คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sp/dlpages/powerpoints/tue-onet-m-3

%d bloggers like this: