My World M.5

My World M.5 Audio Files CD2

Posted on


มีเพื่อนๆ ครู และน้องๆ นักศึกษาหลายท่าน ได้เมล์ติดต่อมาขอไฟล์เสียงประกอบหนังสือ My World ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนนี้ผมได้อัพโหลดให้โหลดไปประกอบการสอนแล้วครับ โดยคลิกที่รูปภาพด้านบนนี้เลยครับ
……
ขอขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด
http://www.twp.co.th

My World M.5 Audio Files CD1

Posted on Updated on


มีเพื่อนๆ ครู และน้องๆ นักศึกษาหลายท่าน ได้เมล์ติดต่อมาขอไฟล์เสียงประกอบหนังสือ My World ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนนี้ผมได้อัพโหลดให้โหลดไปประกอบการสอนแล้วครับ โดยคลิกที่รูปภาพด้านบนนี้เลยครับ
……
ขอขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด
http://www.twp.co.th