ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Tag Archives: Flash On English M.5

ป้องกัน: เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือ FLASH ม.5


ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

Advertisements

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนหนังสือ Flash On English ม.4


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม