Access M.3

แผนการสอน ประกอบหนังสือ Access ม.3

Posted on Updated on


มีเพื่อนครูและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ได้ส่งข้อความมาขอแผนการสอน ประกอบหนังสือ Access ม.3 ผมได้อัพโหลดให้แล้วนะครับ และขอขอบคุณ อจท. มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ (www.aksorn.com)

คลิกดาว์นโหลด ได้ที่นี่ครับ