ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Tag Archives: โอเน็ต ม.3

ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560


ผมมีไฟล์ข้อสอบพรีโอเน็ตของระดับ ป.6 และ ม.3 ทุกรายวิชาม …

อ่านเพิ่มเติม

ติวโอเน็ต ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ


ช่วงนี้ก็ใกล้สอบวัดผลโอเน็ตของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

อ่านเพิ่มเติม