แบบฝึกเรื่อง Occupation (อาชีพ)


ให้นักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกทดสอบออนไลน์ เรื่อง Occupation และ Job Advertisement
ได้จากเว็บด้านล่างนี้นะครับ
1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
2. แบบทดสอบเรื่อง Job Advertisement

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s