แบบฝึกเรื่อง Comparison


ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาแบบทดสอบเรื่อง comparison หรือ
การเปรียบเทียบ ได้จากเว็บข้างล่างนี้นะครับ
1. แบบฝึกทักษะแบบเลือกตอบ
2. แบบฝึกทักษะแบบเลือกตอบ ชุดที่ 2

3 comments on “แบบฝึกเรื่อง Comparison

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s