ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

วิทยฐานะ ว21 ปี พ.ศ. 2560 (ล่าสุด)


Advertisements

ว21 ปี 2560


Logbook คืออะไร


รวมข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นช่างฝีมือทหาร


ผมได้รับการแบ่งปันไฟล์ข้อสอบเตรียมสอบเป็นช่างฝีมือทหาร จากเพื่อนร่วมงาน เลยนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้นำไปเตรียมสอบให้กับนักเรียน ทั้งหมดมี 5 วิชา ประกอบด้วย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และความถนัดทางช่าง เพื่อนๆ สามารถโหลดไปใช้ได้ครับ

………………………………………………………….

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิชาความถนัดทางช่าง

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา-1


รวมข้อสอบโอเน็ต ม.3 และ ม.6 จาก สทศ.เอกสารสำหรับการติวโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก สทศ. เพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้ครับ ขอขอบคุณ สทศ. และหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่แบ่งปันสิ่งดีๆ สำหรับครูและนักเรียน นะครับ

91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558

92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558

94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

เฉลย-91-ภาษาไทย-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-92-สังคมศึกษา-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-93-ภาษาอังกฤษ-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-94-คณิตศาสตร์-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลย-95-วิทยาศาสตร์-ม3-ปีการศึกษา-2558

เฉลยติวโอเน็ต 2559

เฉลยติวโอเน็ต 255901 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2558

02 สังคมศึกษาฯ ม.6 ปีการศึกษา 2558

03 ภาษาอังกฤษ ม.6 ปีการศึกษา 2558

04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

05 วิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

เฉลย 01 ภาษาไทย ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 02 สังคมศึกษา ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 03 ภาษาอังกฤษ ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 04 คณิตศาสตร์ ONET ม6 ปีการศึกษา2558

เฉลย 05 วิทยาศาสตร์ ONET ม6 ปีการศึกษา2558

%d bloggers like this: