Category Archives: Social Media Activity

กิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน Social Media

เฉลยหนังสือ Up Stream M.4-6


spd_20100711112449_b 9786162035272 9786162031915

มีเพื่อนครูและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยากได้แผนการสอน และ แนวคำตอบของหนังสือเรียน Up Stream ม.4-6 ผมได้อัพให้แล้วนะครับ แผนการสอนคลิกที่นี่  ในส่วนแนวคำตอบ หรือว่า Keys ของแบบฝึกหัด เพื่อนครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถส่งข้อความไปขอรหัสผ่านได้ที่นี่ครับ โดยต้องระบุว่าเป็นครู หรือ นักศึกษาฯ ก่อนนะครับ (ของดแจกแนวคำตอบให้กับนักเรียน) นะครับ

โรงเรียนสา จ.น่าน รับสมัครครูต่างชาติ 1 อัตรา


9181

9182

%d bloggers like this: