ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Category Archives: Social Media Activity

แพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวจีพร แก้วหล้า


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อ …

อ่านเพิ่มเติม

เฉลยหนังสือ Up Stream M.4-6


  มีเพื่อนครูและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อ …

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสา จ.น่าน รับสมัครครูต่างชาติ 1 อัตรา


อ่านเพิ่มเติม

Thailand Social Media Awards 2013


อ่านเพิ่มเติม

หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Curious Boy and the Fish


หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษ …

อ่านเพิ่มเติม