ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Category Archives: Social Media Activity

Google Apps. for Education Feedback


ผมได้นำความคิดเห็น (Feedback) ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม …

อ่านเพิ่มเติม

แพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวจีพร แก้วหล้า


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อ …

อ่านเพิ่มเติม

เฉลยหนังสือ Up Stream M.4-6


  มีเพื่อนครูและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อ …

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสา จ.น่าน รับสมัครครูต่างชาติ 1 อัตรา


อ่านเพิ่มเติม

Thailand Social Media Awards 2013


อ่านเพิ่มเติม