ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Category Archives: แวดวงการศึกษา

คู่มือการใช้งาน Logbook


คู่มือการใช้งาน Logbook from Teacher Sophonnawit   …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนลูกเสือ ม.2 เทอม 2


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนลูกเสือ ม.2 ผมได้อัพให้แล้วน …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอน Weaving it together ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ Weaving it tog …

อ่านเพิ่มเติม

ว7/2558 หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)


หนังสือจาก สพฐ. หลักเกณฑ์และวิธีการ คำอธิบายและตัวอย่าง …

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)


อ่านเพิ่มเติม