แผนการสอนประกอบหนังสือ Moving Up Critical Reading 3


เพื่อนๆ ครู และนักศึกษาฝึกสอน สามารถโหลดไปปรับใช้ในการสอนได้ครับ

แผนการสอนประกอบหนังสือ Moving Up Critical Reading 2


เพื่อนครูและน้องๆนักศึกษาฝึกสอน สามารถโหลดไปปรับใช้ได้นะครับ

แผนการสอนประกอบหนังสือ Moving Up Critical Reading 1


เพื่อนครูและน้องๆ นักศึกษาฝึกสอน สามารถโหลดไปปรับใช้ในการเตรียมการสอนได้ครับ

https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sp/dlpages/m3teaching_index/moving-up-critical-readin-1

My World M.5 Audio Files CD2


มีเพื่อนๆ ครู และน้องๆ นักศึกษาหลายท่าน ได้เมล์ติดต่อมาขอไฟล์เสียงประกอบหนังสือ My World ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนนี้ผมได้อัพโหลดให้โหลดไปประกอบการสอนแล้วครับ โดยคลิกที่รูปภาพด้านบนนี้เลยครับ
……
ขอขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด
http://www.twp.co.th

My World M.5 Audio Files CD1


มีเพื่อนๆ ครู และน้องๆ นักศึกษาหลายท่าน ได้เมล์ติดต่อมาขอไฟล์เสียงประกอบหนังสือ My World ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนนี้ผมได้อัพโหลดให้โหลดไปประกอบการสอนแล้วครับ โดยคลิกที่รูปภาพด้านบนนี้เลยครับ
……
ขอขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด
http://www.twp.co.th

Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3


Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3

1. แผนการจัดการเรียนรู้

2. Leader

3. Unit 1

4. Unit 2

5. Unit 3

6. Unit 4

7. Unit 5

8. Unit 6

9. Unit 7

10. Unit 8

11. Unit 9

12. Unit 10

————————–

ขอขอบคุณบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Team Up M.3 Keys (เฉลยแบบฝึกหัด)


อยากได้เฉลย เมล์มาที่ 355874@gmail.com นะครับ

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้