แผนการสอน New World ม.4มีเพื่อนครูได้ข้อความมาขอแผนการสอนหนังสือ New World ม.4 ตอนนี้ผมได้อัพให้แล้วนะครับ โหลดไปปรับใช้ได้แล้วนะครับ

ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sp/dlpages/m3teaching_index/teachingplan-new-world/plan-new-world-m-4

คู่มือครูหนังสือ Bridge ม.1มีเพื่อนครูขอคู่มือครูประกอบหนังสือ Bridge ม.1
ผมได้อัพให้แล้วนะครับ และขอขอบคุณบริษัทเอ็ดดูโซน จำกัดด้วยนะครับ
http://www.eduzone.co.th
ดาน์วโหลดจากลิงค์ด้านล่างเลยครับ

https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sp/dlpages/powerpoints/bridge-m-1

คู่มือครู หนังสือ Bridge ม.3


มีเพื่อนครูขอคู่มือครูประกอบหนังสือ Bridge ม.3 ผมได้อัพให้แล้วนะครับ

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sp/dlpages/powerpoints/bridge-m-3

ขอบคุณบริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด ด้วยนะครับ
http://www.eduzone.co.th

คู่มือครูหนังสือ Bridge ม.2


มีเพื่อนครูอยากได้คู่มือครู โดยใช้หนังสือ Bridge ม.2 ตอนนี้ผมได้อัพให้แล้วนะครับ เป็นสื่อผสม Powerpoints นะครับ
เพื่อนครูสามารถดาว์นโหลดไปสอนได้เลยครับ
ขอขอบคุณ สำนักพิมพ์เอ็ดดูโซน ด้วยนะครับ
https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sp/dlpages/powerpoints/bridge-m-2

แผนการสอน Weaving it together ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ Weaving it together ม.5

ตอนนี้ผมหาเจอแล้วและอัพให้เพื่อนๆ ได้โหลดไปปรับใช้ได้แล้วนะครับ

ขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด หรือ ทวพ. http://www.twp.co.th

มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

แผนการสอนหนังสือ Weaving it together ม.4


มีเพื่อนครูได้ฝากข้อความในแฟนเพจ http://www.facebook.com/kspnw
ว่าอยากได้คู่มือครูคือแผนการสอนประกอบหนังสือ Weaving it together ม.4
ผมได้รวบรวมและอัพให้แล้วนะครับ
ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ด้วยนะครับ
ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเพิ่มเติม http://www.twp.co.th

แผนการสอน My World M.4


เพื่อนครูอยากได้ แผนการสอนประกอบหนังสือ My World ม.4
ผมได้อัพโหลดให้แล้วนะครับ
ขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
http://www.twp.co.th

แผนการสอน Listen In ม.4


มีเพื่อนครูขอแผนการสอนประกอบหนังสือ Listen In 1 (ม.4)

ตอนนี้ผมได้รวบรวม และ อัพโหลดให้เพื่อนๆ ได้นำไปปรับใช้ในการสอนแล้วนะครับ
ขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
https://www.se-ed.com/

แผนการสอนประกอบหนังสือ New World ม.5


เพื่อนครูหลายๆท่านต้องการคู่มือครูหรือแผนการสอนประกอบหนังสือ New World ม.5
ตอนนี้ผมอัพให้แล้วนะครับ เพื่อนๆ สามารถโหลดไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะครับ..
ขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด (www.twp.co.th)

คู่มือการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Solfwear) หนังสือ Upstream ม.4


แผนการสอน New World ม.3


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ New World ของ ม.3 ผมได้อัพให้แล้วนะครับ เพื่อนๆ สามารถโหลดไปปรับใช้ได้นะครับขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชจำกัด หรือ ทวพ. (www.tpw.co.th)

แผนการสอน New World ม.2


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ New World ม.2
ผมได้อัพให้แล้วนะครับ เพื่อนๆ สามารถโหลดไปปรับใช้ได้เลยครับ

แผนการสอน Listen In M.4-6


มีน้องๆ และเพื่อนครู ได้ขอแผนการสอนประกอบหนังสือ Listen In ม.4-6 ผมได้อัพให้แล้วนะครับ

(ผมมีไฟล์แค่นี้นะครับ)

เพื่อนๆ สามารถโหลดไปปรับใช้ได้นะครับ

ขอบคุณ บริษัทแม็คเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

http://www.MACeducation.com

แผนการสอน New World ม.1


มีเพื่อนครูและน้องๆ ร่วมอาชีพได้มีข้อความทางเฟสบุ๊คมาขอคู่มือหรือแผนประกอบการสอน
หนังสือ New World ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตอนนี้ผมได้อัพให้แล้วนะครับ…
ขอขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ ท.ว.พ. มา ณ โอกาสนี้.

Access M.3 Wordlists


มีเพื่อนครูบางคนได้มีข้อความมาขอเวิร์ดลิสต์ของหนังสือ Access ม.3 ตอนนี้ผมจัดทำให้แล้วนะครับ

หากมีปัญหาในการดาวน์โหลด คลิกที่นี่ครับ