ครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

ก้าวไปด้วยกัน ด้านการศึกษา

Archive for the ‘แผนการสอน’ Category

แผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมข้อสอบ ป.3 ทุกรายวิชา

Posted by นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว บน กุมภาพันธ์ 2, 2016


p-3-all-01

สำนัก พิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ

Posted in รวมข้อสอบ, สื่อการสอน, แบบฝึกทักษะ, แผนการสอน | Tagged: | ปิดความเห็น บน รวมข้อสอบ ป.3 ทุกรายวิชา

รวมข้อสอบ ป.2 ทุกรายวิชา

Posted by นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว บน กุมภาพันธ์ 2, 2016


p-2-all-01

สำนัก พิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ

Posted in รวมข้อสอบ, แบบฝึกทักษะ, แผนการสอน | Tagged: | ปิดความเห็น บน รวมข้อสอบ ป.2 ทุกรายวิชา

รวมข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3

Posted by นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว บน กุมภาพันธ์ 2, 2016


p-3-th-01

ข้อสอบคิดวิเคราห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำนักพิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ

Posted in รวมข้อสอบ, สร้างสื่อการสอน, สื่อการสอน, แบบฝึกทักษะ, แผนการสอน | Tagged: , | ปิดความเห็น บน รวมข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3

หนังสือ Up Stream ม.5

Posted by นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว บน มกราคม 11, 2016


8858649127471

มีเพื่อนครูอยากได้สื่อประกอบการสอนหนังสือ Up Stream ม.5
ซึ่งเป็นพาวเวอร์พ้อยท์ นะครับ โหลดไปประกอบการสอนได้เลย
ขอบคุณ อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (www.aksorn.com)
ที่เอื้อเฟื้อสื่อประกอบการสอนด้วยนะครับ

Posted in สร้างสื่อการสอน, สื่อการสอน, แผนการสอน | Tagged: | ปิดความเห็น บน หนังสือ Up Stream ม.5

หนังสือ Up Stream ม.4

Posted by นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว บน มกราคม 11, 2016


97861620317625b15d
มีเพื่อนครูอยากได้สื่อประกอบการสอนหนังสือ Up Stream ม.4
ซึ่งเป็นพาวเวอร์พ้อยท์ นะครับ โหลดไปประกอบการสอนได้เลย
ขอบคุณ อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (www.aksorn.com)
ที่เอื้อเฟื้อสื่อประกอบการสอนด้วยนะครับ

Posted in สร้างสื่อการสอน, สื่อการสอน, แผนการสอน | ปิดความเห็น บน หนังสือ Up Stream ม.4

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers

%d bloggers like this: