แผนการสอนหนังสือ Motivate


ผมได้รับแผ่นซีดีประกอบการสอนหนังสือ Motivate จากเซลของสำนักพิืมพ์เอดยูโซน จึงได้นำมาเผยแพร่และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้โหลดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ เอ็ดยูโซน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

Advertisements

เฉลยแบบฝึกหัด Mega Goal ม.1-3


เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือเรียน Mega Goal ม.1-ม.3
เพื่อนครูสามารถส่งข้อความมาขอรหัสได้ที่นี่ครับ
https://www.facebook.com/kruspw/messages/

ป้องกัน: แผนการสอน Flash On English ม.6


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

แผนการสอนหนังสือ Flash On English ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ประกอบการสอนโดยใช้หนังสือ Flash On English ม.5 ซึ่งผมได้รับแจกแผ่นซีดีแผนการสอนหนังสือดังกล่าว จึงนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ครูได้ดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้ ส่วนหนังสือการสอน Flash On English ม.5 นั้น เพื่อนครูสามารถสั่งซื้อได้จากสำนักพิมพ์เอมพันธ์ได้เลยครับ หรือสามารถเข้าไปเลือกสื่อการสอนรายวิชาอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://aimphan.co.th/ และขอขอบคุณสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
คลิกโหลดแผนการสอนได้ที่นี่ครับ

แผนการสอนหนังสือ Flash On English ม.4


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ประกอบการสอนโดยใช้หนังสือ Flash On English ม.4 ซึ่งผมได้รับแจกแผ่นซีดีแผนการสอนหนังสือดังกล่าว จึงนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ครูได้ดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้ ส่วนหนังสือการสอน Flash On English ม.4 นั้น เพื่อนครูสามารถสั่งซื้อได้จากสำนักพิมพ์เอมพันธ์ได้เลยครับ หรือสามารถเข้าไปเลือกสื่อการสอนรายวิชาอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://aimphan.co.th/ และขอขอบคุณสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ