My World M.5 Audio Files CD2


มีเพื่อนๆ ครู และน้องๆ นักศึกษาหลายท่าน ได้เมล์ติดต่อมาขอไฟล์เสียงประกอบหนังสือ My World ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนนี้ผมได้อัพโหลดให้โหลดไปประกอบการสอนแล้วครับ โดยคลิกที่รูปภาพด้านบนนี้เลยครับ
……
ขอขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด
http://www.twp.co.th

My World M.5 Audio Files CD1


มีเพื่อนๆ ครู และน้องๆ นักศึกษาหลายท่าน ได้เมล์ติดต่อมาขอไฟล์เสียงประกอบหนังสือ My World ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนนี้ผมได้อัพโหลดให้โหลดไปประกอบการสอนแล้วครับ โดยคลิกที่รูปภาพด้านบนนี้เลยครับ
……
ขอขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด
http://www.twp.co.th

Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3


Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3

1. แผนการจัดการเรียนรู้

2. Leader

3. Unit 1

4. Unit 2

5. Unit 3

6. Unit 4

7. Unit 5

8. Unit 6

9. Unit 7

10. Unit 8

11. Unit 9

12. Unit 10

————————–

ขอขอบคุณบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Team Up M.3 Keys (เฉลยแบบฝึกหัด)


อยากได้เฉลย เมล์มาที่ 355874@gmail.com นะครับ

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้

PowerPoint ประกอบ Team Up ม.3


10492074_10201495966679393_2305511874717581259_n

Team up 3 Culture Spot

Team Up 3 Unit 1

Team Up 3 Unit 2

Team Up 3 Unit 3

Team Up 3 Unit 4

Team Up 3 Unit 5

Team Up 3 Unit 6

Team Up 3 Unit 7

Team Up 3 Unit 8

Team Up 3 Unit 9

Team Up 3 Unit 10

Team Up 3 Unit 11

Team Up 3 Unit 12

……………………………………………………………
ขอบคุณ สำนักพิมพ์ อจท. (อักษรเจริญทัศน์)
http://www.aksorn.com

แผนการสอน Mega Goal M.2


Capture

01_ปกหน้า

02_คำแนะนำการใช้

03_ตารางวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ_MG2

01_MG2_Unit01

02_MG2_Unit02

03_MG2_Unit03

04_MG2_Unit04

05_MG2_ExpansionUnits1-4

06_MG2_Unit05

07_MG2_Unit06

08_MG2_Unit07

09_MG2_Unit08

10_MG2_ExpansionUnits5-8

11_MG2_Unit09

12_MG2_Unit10

13_MG2_Unit11

14_MG2_Unit12

15_MG2_ExpansionUnits9-12

16_MG2_Unit13

17_MG2_Unit14

18_MG2_Unit15

19_MG2_Unit16

20_MG2_ExpansionUnits13-16

01_Audioscript for MegaGoal2

02_StudentBookAnswerKey

03_WorkbookAnswerKey

04_UnitSelf-Evaluation

05_ClassAudioProgramTrackList

06_แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต

07_บรรณานุกรม

………………………………………………………………………………..

ขอบคุณ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ จำกัด

แผนการสอน Mega Goal M.1


megagoldm1

01_ปกหน้า

02_คำแนะนำการใช้

03_ตารางวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ_MG1

01_MG1_Unit01

02_MG1_Unit02

03_MG1_Unit03

04_MG1_Unit04

05_MG1_ExpansionUnits1-4

06_MG1_Unit05

07_MG1_Unit06

08_MG1_Unit07

09_MG1_Unit08

10_MG1_ExpansionUnits5-8

11_MG1_Unit09

12_MG1_Unit10

13_MG1_Unit11

14_MG1_Unit12

15_MG1_ExpansionUnits9-12

16_MG1_Unit13

17_MG1_Unit14

18_MG1_Unit15

19_MG1_Unit16

20_MG1_ExpansionUnits13-16

01_Audioscript for MegaGoal1

02_StudentBookAnswerKey

03_WorkbookAnswerKey

04_UnitSelf-Evaluation

05_ClassAudioProgramTrackList

06_แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต

07_บรรณานุกรม

………………………………………………………………………..

ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ จำกัด

 

My World M.4 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือเรียน My World 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้เขียนได้รับจากทีมงานของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เมื่อตอนไปอบรมที่ จ.นครนายก เห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนครูเป็นอย่างมาก เลยนำมาอัพให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้กันนะครับ

 1. 01MW4_Unit_1
 2. 02MW4_Unit_2
 3. 03MW4_Unit_3
 4. 04MW4_Unit_R1
 5. 05MW4_Unit_4
 6. 06MW4_Unit_5
 7. 07MW4_Unit_6
 8. 08MW4_Unit_R2
 9. 09MW4_Unit_7
 10. 10MW4_Unit_8
 11. 11MW4_Unit_9
 12. 12MW4_Unit_R3
 13. 13MW4_Unit_10
 14. 14MW4_Unit_11
 15. 15MW4_Unit_12
 16. 16MW4_Unit_R4

ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยพัฒนาพานิช จำกัด (ท.ว.พ)

My World M.2 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือ My World ม.2 คุณครูสามารถโหลดไปปรับใช้ได้นะครับ

 1. 01MW2_Unit_1
 2. 02MW2_Unit_2
 3. 03MW2_Unit_3
 4. 04MW2_Unit_R1
 5. 05MW2_Unit_4
 6. 06MW2_Unit_5
 7. 07MW2_Unit_6
 8. 08MW2_Unit_R2
 9. 09MW2_Unit_7
 10. 10MW2_Unit_8
 11. 11MW2_Unit_9
 12. 12MW2_Unit_R3
 13. 13MW2_Unit_10
 14. 14MW2_Unit_11
 15. 15MW2_Unit_12
 16. 16MW2_Unit_R4

=============================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

My World M.3 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ประกอบหนังสือ My world ม.3 โหลดไปปรับใช้ได้เลยนะครับ

 1. 01MW3_Unit_1
 2. 02MW3_Unit_2
 3. 03MW3_Unit_3
 4. 04MW3_Unit_R1
 5. 05MW3_Unit_4
 6. 06MW3_Unit_5
 7. 07MW3_Unit_6
 8. 08MW3_Unit_R2
 9. 09MW3_Unit_7
 10. 10MW3_Unit_8
 11. 11MW3_Unit_9
 12. 12MW3_Unit_R3
 13. 13MW3_Unit_10
 14. 14MW3_Unit_11
 15. 15MW3_Unit_12
 16. 16MW3_Unit_R4

===========================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หรือ ทวพ.