ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Category Archives: แผนการสอน

แผนการสอนหนังสือ Motivate


ผมได้รับแผ่นซีดีประกอบการสอนหนังสือ Motivate จากเซลของส …

อ่านเพิ่มเติม

เฉลยแบบฝึกหัด Mega Goal ม.1-3


เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือเรียน Mega Goal ม.1-ม.3 เพื่อนครูสา …

อ่านเพิ่มเติม

ป้องกัน: แผนการสอน Flash On English ม.6


ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนหนังสือ Flash On English ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนหนังสือ Flash On English ม.4


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม