คลังเก็บหมวดหมู่: แผนการสอน

แผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมข้อสอบ ป.3 ทุกรายวิชา


สำนัก พิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ

โพสท์ใน รวมข้อสอบ, สื่อการสอน, แบบฝึกทักษะ, แผนการสอน | ติดป้ายกำกับ

รวมข้อสอบ ป.2 ทุกรายวิชา


สำนัก พิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ

โพสท์ใน รวมข้อสอบ, แบบฝึกทักษะ, แผนการสอน | ติดป้ายกำกับ

รวมข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3


ข้อสอบคิดวิเคราห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำนักพิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ

โพสท์ใน รวมข้อสอบ, สร้างสื่อการสอน, สื่อการสอน, แบบฝึกทักษะ, แผนการสอน | ติดป้ายกำกับ ,

หนังสือ Up Stream ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้สื่อประกอบการสอนหนังสือ Up Stream ม.5 ซึ่งเป็นพาวเวอร์พ้อยท์ นะครับ โหลดไปประกอบการสอนได้เลย ขอบคุณ อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (www.aksorn.com) ที่เอื้อเฟื้อสื่อประกอบการสอนด้วยนะครับ

โพสท์ใน สร้างสื่อการสอน, สื่อการสอน, แผนการสอน | ติดป้ายกำกับ

หนังสือ Up Stream ม.4


มีเพื่อนครูอยากได้สื่อประกอบการสอนหนังสือ Up Stream ม.4 ซึ่งเป็นพาวเวอร์พ้อยท์ นะครับ โหลดไปประกอบการสอนได้เลย ขอบคุณ อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (www.aksorn.com) ที่เอื้อเฟื้อสื่อประกอบการสอนด้วยนะครับ

โพสท์ใน สร้างสื่อการสอน, สื่อการสอน, แผนการสอน