ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Category Archives: หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

แผนการสอน New World ม.4


มีเพื่อนครูได้ข้อความมาขอแผนการสอนหนังสือ New World ม.4 …

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือครู หนังสือ Bridge ม.3


มีเพื่อนครูขอคู่มือครูประกอบหนังสือ Bridge ม.3 ผมได้อัพ …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอน Weaving it together ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ Weaving it tog …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอน New World ม.1


มีเพื่อนครูและน้องๆ ร่วมอาชีพได้มีข้อความทางเฟสบุ๊คมาขอ …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนประกอบหนังสือ Access ม.1


เพื่อนครูและน้องๆ สามารถโหลดไปปรับใช้ในการสอนได้ครับ คล …

อ่านเพิ่มเติม