ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Author Archive: นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560


ผมมีไฟล์ข้อสอบพรีโอเน็ตของระดับ ป.6 และ ม.3 ทุกรายวิชาม …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนหนังสือ Motivate


ผมได้รับแผ่นซีดีประกอบการสอนหนังสือ Motivate จากเซลของส …

อ่านเพิ่มเติม

Google Apps. for Education Feedback


ผมได้นำความคิดเห็น (Feedback) ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม …

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบการวิเคราะห์คำ ตอน Prefix and Suffix ชุดที่ 3


อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน Logbook


คู่มือการใช้งาน Logbook from Teacher Sophonnawit  

อ่านเพิ่มเติม