ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Author Archive: นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

Google Apps. for Education Feedback


ผมได้นำความคิดเห็น (Feedback) ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วม …

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบการวิเคราะห์คำ ตอน Prefix and Suffix ชุดที่ 3


อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน Logbook


คู่มือการใช้งาน Logbook from Teacher Sophonnawit  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ


การให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยการหัดพูดภาษาอังกฤษ …

อ่านเพิ่มเติม

รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา


ผมได้รับแจกไฟล์ข้อสอบวัดผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จา …

อ่านเพิ่มเติม