ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Author Archive: นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

คู่มือการใช้งาน Logbook


คู่มือการใช้งาน Logbook from Teacher Sophonnawit   …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ


การให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยการหัดพูดภาษาอังกฤษ …

อ่านเพิ่มเติม

รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา


ผมได้รับแจกไฟล์ข้อสอบวัดผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จา …

อ่านเพิ่มเติม

วิทยฐานะ ว21 ปี พ.ศ. 2560 (ล่าสุด)


อ่านเพิ่มเติม

ว21 ปี 2560


อ่านเพิ่มเติม