เดือน: พฤษภาคม 2017

เฉลยหนังสือ Up Stream M.4-6

Posted on Updated on


spd_20100711112449_b 9786162035272 9786162031915

มีเพื่อนครูและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยากได้แผนการสอน และ แนวคำตอบของหนังสือเรียน Up Stream ม.4-6 ผมได้อัพให้แล้วนะครับ แผนการสอนคลิกที่นี่  ในส่วนแนวคำตอบ หรือว่า Keys ของแบบฝึกหัด เพื่อนครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถส่งข้อความไปขอรหัสผ่านได้ที่นี่ครับ โดยต้องระบุว่าเป็นครู หรือ นักศึกษาฯ ก่อนนะครับ (ของดแจกแนวคำตอบให้กับนักเรียน) นะครับ

เฉลยแบบฝึกหัด Mega Goal ม.1-3

Posted on Updated on


เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือเรียน Mega Goal ม.1-ม.3
เพื่อนครูสามารถส่งข้อความมาขอรหัสได้ที่นี่ครับ
https://www.facebook.com/kruspw/messages/