ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: มกราคม, 2017

ป้องกัน: แผนการสอน Flash On English ม.6


ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

Advertisements

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนหนังสือ Flash On English ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนหนังสือ Flash On English ม.4


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม