ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: กุมภาพันธ์, 2016

รวมข้อสอบ ป.3 ทุกรายวิชา


สำนัก พิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีค …

อ่านเพิ่มเติม

รวมข้อสอบ ป.2 ทุกรายวิชา


สำนัก พิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีค …

อ่านเพิ่มเติม

รวมข้อสอบชั้น ป.1 ทุกรายวิชา


สำนักพิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคล …

อ่านเพิ่มเติม

รวมข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3


ข้อสอบคิดวิเคราห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำนักพิ …

อ่านเพิ่มเติม