ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: มิถุนายน, 2015

คู่มือการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Solfwear) หนังสือ Upstream ม.4


Advertisements

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอน New World ม.3


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ New World ของ …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอน New World ม.2


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนประกอบหนังสือ New World ม.2 …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกสนทนาหัวข้อ Are you ready to order?


อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอน Listen In M.4-6


มีน้องๆ และเพื่อนครู ได้ขอแผนการสอนประกอบหนังสือ Listen …

อ่านเพิ่มเติม