ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: มีนาคม, 2015

แผนการสอนประกอบหนังสือ Step Up 3


Advertisements

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนประกอบหนังสือ Step Up 2


อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนประกอบหนังสือ Step Up 1


อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนประกอบหนังสือ Moving Up Critical Reading 3


เพื่อนๆ ครู และนักศึกษาฝึกสอน สามารถโหลดไปปรับใช้ในการส …

อ่านเพิ่มเติม

แผนการสอนประกอบหนังสือ Moving Up Critical Reading 2


เพื่อนครูและน้องๆนักศึกษาฝึกสอน สามารถโหลดไปปรับใช้ได้น …

อ่านเพิ่มเติม