ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3


Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3

1. แผนการจัดการเรียนรู้

2. Leader

3. Unit 1

4. Unit 2

5. Unit 3

6. Unit 4

7. Unit 5

8. Unit 6

9. Unit 7

10. Unit 8

11. Unit 9

12. Unit 10

————————–

ขอขอบคุณบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Advertisements

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: