ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: ธันวาคม, 2014

แผนการสอนหนังสือ Wise Up ม.ปลาย


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึ …

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือครู หนังสือ Wise Up ม.ต้น


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึ …

อ่านเพิ่มเติม

คลังข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ม.6


อ่านเพิ่มเติม

Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3


Powerpoints ประกอบหนังสือ Wise Up ม.3 1. แผนการจัดการเร …

อ่านเพิ่มเติม