ผลการประกวดสื่อครู สพฐ. ปีการศึกษา 2557


Advertisements

My World M.1-M.6 PowerPoints


เพื่อนครูขอกันมาเยอะมาก สำหรับไฟล์งานนำเสนอ Powerpoints ประกอบหนังสือ My World ซึ่งข้าพเจ้าได้รับแจกจากทีมงานของ ทวพ. เมื่อคราวไปอบรม ที่ จ.นครนายก หลายปีแล้ว และเห็นว่ามีประโยชน์มาก และต้องการจะแบ่งปัน เลยเอามาลงในบล็อกนี้นะครับ
โหลดไปปรับได้นะครับ
——————————————–

ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My World ระดับชั้น ม.1

 1. 01MW1_Unit_1
 2. 02MW1_Unit_2
 3. 03MW1_Unit_3
 4. 05MW1_Unit_4
 5. 06MW1_Unit_5
 6. 07MW1_Unit_6
 7. 09MW1_Unit_7
 8. 10MW1_Unit_8
 9. 11MW1_Unit_9
 10. 13MW1_Unit_10
 11. 14MW1_Unit_11
 12. 15MW1_Unit_12
 13. 04MW1_Unit_R1
 14. 08MW1_Unit_R2
 15. 12MW1_Unit_R3
 16. 16MW1_Unit_R4

=================================

ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My World ระดับชั้น ม.2

 1. 01MW2_Unit_1
 2. 02MW2_Unit_2
 3. 03MW2_Unit_3
 4. 04MW2_Unit_R1
 5. 05MW2_Unit_4
 6. 06MW2_Unit_5
 7. 07MW2_Unit_6
 8. 08MW2_Unit_R2
 9. 09MW2_Unit_7
 10. 10MW2_Unit_8
 11. 11MW2_Unit_9
 12. 12MW2_Unit_R3
 13. 13MW2_Unit_10
 14. 14MW2_Unit_11
 15. 15MW2_Unit_12
 16. 16MW2_Unit_R4

=============================
ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My world ม.3

 1. 01MW3_Unit_1
 2. 02MW3_Unit_2
 3. 03MW3_Unit_3
 4. 04MW3_Unit_R1
 5. 05MW3_Unit_4
 6. 06MW3_Unit_5
 7. 07MW3_Unit_6
 8. 08MW3_Unit_R2
 9. 09MW3_Unit_7
 10. 10MW3_Unit_8
 11. 11MW3_Unit_9
 12. 12MW3_Unit_R3
 13. 13MW3_Unit_10
 14. 14MW3_Unit_11
 15. 15MW3_Unit_12
 16. 16MW3_Unit_R4

===========================
ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My World ระดับชั้น ม.4

 1. 01MW4_Unit_1
 2. 02MW4_Unit_2
 3. 03MW4_Unit_3
 4. 04MW4_Unit_R1
 5. 05MW4_Unit_4
 6. 06MW4_Unit_5
 7. 07MW4_Unit_6
 8. 08MW4_Unit_R2
 9. 09MW4_Unit_7
 10. 10MW4_Unit_8
 11. 11MW4_Unit_9
 12. 12MW4_Unit_R3
 13. 13MW4_Unit_10
 14. 14MW4_Unit_11
 15. 15MW4_Unit_12
 16. 16MW4_Unit_R4

——————————————
ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My World ระดับชั้น ม.5

 1. unit1
 2. unit2
 3. unit3
 4. unit4
 5. unit5
 6. unit6
 7. review1
 8. review2
 9. unit7
 10. unit8
 11. unit9
 12. unit10
 13. unit11
 14. unit12
 15. review3
 16. review4

—————————————-
ไฟล์นำเสนอประกอบหนังสือเรียน My World ระดับชั้น ม.6


MW 6 Unit 1 ICT

—————————————————
ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยพัฒนาพานิช จำกัด (ท.ว.พ)