ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

ความแตกต่างระหว่าง During กับ While


ความแตกต่างระหว่างคำสองคำ ซึ่งนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมักสับสนในการใช้คำสองคำนั้นคือ “During” กับ “While” ค่ะ

คำว่า “During” จะตามด้วยคำนาม (Noun) เสมอ

ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ว่า “During the flight”

ส่วนคำว่า “While” จะตามด้วยคำกริยา (Verb) เสมอ

ยกตัวอย่างเช่น เราจะพูดว่า “While I was flying, I slept a lot.”

ส่วน “During” เราจะใช้ว่า “During the flight, I slept a lot.”

ตัวอย่างเช่น

“During the movie, there was a lot of noise.”

และ “While watching the movie, there was a lot of noise.”

เห็นความแตกต่างหรือยังครับ ตัวหนึ่งใช้กับคำนาม อีกตัวใช้กับคำกริยา

ตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเช่น
“During the lecture, the professor spoke about science.”

“While attending the lecture, we learn a lot about science.”

“During the concert, some students started screaming.”

“While attending the concert, some students passed out.”

แล้ว “Pass out” แปลว่าอะไรครับ แปลว่า “เป็นลม” ครับ หรืออาจแต่งประโยคได้ว่า “While playing at the concert, some students did a great job.”

ประเด็นหลักอยู่ตรงที่ หากใช้ “While” คำที่ตามหลังมาจะเป็นคำกริยาเสมอ และส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกริยาในรูปแบบ –ing ค่ะ เพราะฉะนั้นจำไว้ว่า “While + Verb” และ “During + Noun” ครับ

==========================================================

ดัดแปลงเนื้อหาจาก

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_youtube.php?youtube_id=194

Advertisements

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: