ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: ตุลาคม, 2013

ความแตกต่างระหว่าง During กับ While


ความแตกต่างระหว่างคำสองคำ ซึ่งนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤ …

อ่านเพิ่มเติม

R.I.P ย่อมาจากอะไร??


ผู้เขียน ได้ไปเจอ คำว่า R.I.P คำย่อนี้ในช่องแสดงความคิด …

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการสร้างบล็อก


ในการอบรมการสร้างสื่อสังคมออนไลน์ของโรงเรียนสา เมื่อวัน …

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการสร้างสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้


โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน จัดอบรม Social …

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 (อ30206)


Reading and Writing (E30206) from Soponnawit Inkaew

อ่านเพิ่มเติม