ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
คำว่า AEC ย่อมาจากคำว่าอะไร

ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่า ASEAN ก่อน ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียน หรือภาษาอังกฤษ คือ ASEAN
ได้แก่ชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ
ที่รวมตัวตั้งเป็นองค์การระหว่างประเทศชื่อว่า ASEAN  ขึ้นมา  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
ได้แก่
บรูไนดารุสซาลาม
กัมพูชา
อินโดนิเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงค์โปร์
ไทย
และเวียดนาม

————————————————————–

ทีนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  แรงงานฝีมืออย่างเสรี
และเงินลงทุนในประเทศสามชิกที่เสรีมากกว่าเดิม  เขาใช้ภาษาอังกฤษว่ายังงี้ครับ

ASEAN Economic Community (AEC)
แปลว่า    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาแตกศัพท์AEC  ดูกันครับ ว่าแปลว่าไรบ้าง

Economic ออกเสียงว่า  อี คอ น๊อ หมิ่ก  แปลว่า เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ทางเศรษฐกิจ
เป็นในทางเศรษฐกิจ  หรือ เรื่องทางเศรษฐกิจ
ถ้า economy   อ่านว่า อิ ค๊อ หน่อ หมี่      แปลว่า  เศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจ หรือ สภาพเศรษฐกิจ
ศัพท์เศรษฐศาสตร์สองตัวนี้ต้องจดเก็บไว้ดูครับ   เป็นประโยชน์ในอนาคตเวลาอ่านข่าวจากเว็บแน่นอน

Community   ออกเสียงว่า ค่อม มิ๊ว หนิ ถี่   แปลว่า  ชุมชน  หรือ ประชาคม
แต่คำทางการไทยเอาคำว่า “ชุมชน”  ไปใช้กับพวกสลัม ว่า  “ชุมชนแออัด”  ก็เลยถลาไปหาคำว่า “ประชาคม” แทน

———————————————————————–

ดัดแปลงเนื้อหาจาก
http://feelthai.blogspot.com/2012/03/aec.html

2 comments on “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

  1. ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์ ขอบคุณสำหรับความรู้มากมายที่นำมาแบ่งปัน ใช้ประโยชน์ได้มาก
    เลยค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด