ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: กันยายน, 2013

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


Originally posted on Wiang Sa My Homeland:
วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ Wiang Sa My Homeland …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเรียนภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21


Originally posted on Wiang Sa My Homeland:
วิธีเรียนภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21 Wiang Sa My Homelan …

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิรูปการศึกษา


Originally posted on Wiang Sa My Homeland:
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ Wiang Sa My Homeland V …

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย


Originally posted on Wiang Sa My Homeland:
ปฏิรูปการศึกษาไทย Wiang Sa My Homeland View original po …

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์ Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย


คำศัพท์ Spelling bee ม.ปลาย

อ่านเพิ่มเติม