ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: ตุลาคม, 2012

The past progressive tense


** ให้นักเรียนชั้น ม.3/1- ม.3/8 คลิกเข้าไปศึกษาไวยากรณ์ …

อ่านเพิ่มเติม