ผลการอบรม UTQ online


ผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ ที่เรียกกันว่า UTQ online นั้น
ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ และก็ผ่านการสอบแล้ว

1. UTQ 2128 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

2. UTQ 2109 หลักสูตรมัธยมศึกษา

3. UTQ 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จึงได้นำเกียรติบัตรมาให้เพื่อนๆ ได้ดูและเป็นกำลังใจกับทุกๆท่าน

This slideshow requires JavaScript.

สำหรับท่านที่ยังไม่ผ่าน ขอตัวอย่างแบบทดสอบได้
และติดตามผมได้ที่

www.facebook.com/kspnw

www.krudoremon/wordpress.com