หลักสูตรชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ


เพื่อนครูที่สนใจและต้องการทำระบบเรียนรู้หรือหลักสูตรชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอยากได้ไฟล์ word ซึ่งผมได้อัพโหลดไฟล์เอกการทั้งหมดเป็นไฟล์เวิร์ดให้แล้วนะครับ ดาน์วโหลดไปปรับปรุงใช้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ
File 01: ปกระบบเรียนรู้
File 02: เอกสารหมายเลข 1.1 (เสร็จแล้ว)

File 03: เอกสารหมายเลข 1.2 (เสร็จแล้ว)

File 04: เอกสารหมายเลข 2.1

File 05: เอกสารหมายเลข 2.2 ก
File 06: เอกสารหมายเลข 2.2 ข

File 07: เอกสารหมายเลข 2.2 ค (เสร็จแล้ว)
File 08: เอกสารหมายเลข 3.1 (เสร็จแล้ว)
File 09: เอกสารหมายเลข 3.3 (เสร็จแล้ว)
File 10: เอกสารหมายเลข 3.4 (เสร็จแล้ว)
File 11: เอกสารหมายเลข 4.1 ก (เสร็จแล้ว)
File 12: เอกสารหมายเลข 4.1 ข (รอข้อมูล)
File 13: เอกสารหมายเลข 5.1 (ร่างแผนการเรียนรู้)
File 14: เอกสารหมายเลข 5.3 (เสร็จแล้ว)
File 15: เอกสารหมายเลข 5.4 (เสร็จแล้ว)
File 16: เอกสารหมายเลข 6.2 (เสร็จแล้ว)
File 17: เอกสารหมายเลข 7.1 ก เทอม 1(เสร็จแล้ว)
File 18: เอกสารหมายเลข 7.1 ข (เสร็จแล้ว)
File 19: เอกสารหมายเลข 7.1 ค เทอม 1(เสร็จแล้ว)
File 20: เอกสารหมายเลข 8.1 ก (เสร็จแล้ว)
File 21: เอกสารหมายเลข 8.1 ข (เสร็จแล้ว)

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


ใกล้วันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วครับ เลยนำคลิปวีดีโอนี้มาฝาก

ป้องกัน: UTQ 2128 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: UTQ 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2555


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2555

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2555

 Password : 52724

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6 

ชุดที่ 7 

 ชุดที่ 8

 

ป้องกัน: เฉลยข้อสอบ UTQ 2109


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

By นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว Posted in แวดวงการศึกษา

ผลการอบรม UTQ online


ผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ ที่เรียกกันว่า UTQ online นั้น
ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ และก็ผ่านการสอบแล้ว

1. UTQ 2128 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

2. UTQ 2109 หลักสูตรมัธยมศึกษา

3. UTQ 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จึงได้นำเกียรติบัตรมาให้เพื่อนๆ ได้ดูและเป็นกำลังใจกับทุกๆท่าน

This slideshow requires JavaScript.

สำหรับท่านที่ยังไม่ผ่าน ขอตัวอย่างแบบทดสอบได้
และติดตามผมได้ที่

www.facebook.com/kspnw

www.krudoremon/wordpress.com

How often do you?


กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงนี้ สอนนักเรียนด้วยการให้นักเรียนฝึกสนทนา ด้วยประโยคง่ายๆ ของการถามความถี่ของการกระทำ หรือใช้ How often?

By นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว Posted in English Grammar

หลักสูตรชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่สนใจและต้องการทำระบบเรียนรู้หรือหลักสูตรชั้นเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผมได้จัดทำและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และได้นำมาแบ่งปัน
ให้เพื่อนๆ ลองดาน์วโหลดไปปรับปรุงใช้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ
File 01: แผนภูมิระบบเรียนรู้
File 02: เอกสารหมายเลข 1.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัด
File 03: เอกสารหมายเลข 1.2 คำอธิบายรายวิชา
File 04: เอกสารหมายเลข 2.1 โครงสร้างรายวิชา
File 05: เอกสารหมายเลข 2.2 ก แบบบันทึกผลตามสภาพจริง
File 06: เอกสารหมายเลข 2.2 ข แบบบันทึกผลตามสภาพจริงปลายภาค
File 07: เอกสารหมายเลข 2.2 ค แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
File 08: เอกสารหมายเลข 3.1 แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
File 09: เอกสารหมายเลข 3.3 แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
File 10: เอกสารหมายเลข 3.4 ความต้องการความถนัดของผู้เรียน
File 11: เอกสารหมายเลข 4.1 ก แบบบันทึกจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน
File 12: เอกสารหมายเลข 4.1 ข แบบบันทึกการจัดกลุ่มผู้เรียน
File 13: เอกสารหมายเลข 5.1 ร่างแผนการเรียนรู้
File 14: เอกสารหมายเลข 5.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
File 15: เอกสารหมายเลข 5.4 แบบประเมินเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
File 16: เอกสารหมายเลข 6.2 แบบประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผล
File 17: เอกสารหมายเลข 7.1 ก แบบสรุปผลการเรียน
File 18: เอกสารหมายเลข 7.1 ข แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
File 19: เอกสารหมายเลข 7.1 ค แบบสรุปผลอ่านคิดวิเคราะห์
File 20: เอกสารหมายเลข 8.1 ก แบบสรุปทบทวนด้านกระบวนการ
File 21: เอกสารหมายเลข 8.1 ข แบบสรุปผลลัพภ์ระบบเรียนรู้

ป้องกัน: เฉลยข้อสอบ UTQ 2109


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

By นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว Posted in แวดวงการศึกษา