Monthly Archives: มิถุนายน 2012

หลักสูตรชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ


เพื่อนครูที่สนใจและต้องการทำระบบเรียนรู้หรือหลักสูตรชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอยากได้ไฟล์ word ซึ่งผมได้อัพโหลดไฟล์เอกการทั้งหมดเป็นไฟล์เวิร์ดให้แล้วนะครับ ดาน์วโหลดไปปรับปรุงใช้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ
File 01: ปกระบบเรียนรู้
File 02: เอกสารหมายเลข 1.1 (เสร็จแล้ว)

File 03: เอกสารหมายเลข 1.2 (เสร็จแล้ว)

File 04: เอกสารหมายเลข 2.1

File 05: เอกสารหมายเลข 2.2 ก
File 06: เอกสารหมายเลข 2.2 ข

File 07: เอกสารหมายเลข 2.2 ค (เสร็จแล้ว)
File 08: เอกสารหมายเลข 3.1 (เสร็จแล้ว)
File 09: เอกสารหมายเลข 3.3 (เสร็จแล้ว)
File 10: เอกสารหมายเลข 3.4 (เสร็จแล้ว)
File 11: เอกสารหมายเลข 4.1 ก (เสร็จแล้ว)
File 12: เอกสารหมายเลข 4.1 ข (รอข้อมูล)
File 13: เอกสารหมายเลข 5.1 (ร่างแผนการเรียนรู้)
File 14: เอกสารหมายเลข 5.3 (เสร็จแล้ว)
File 15: เอกสารหมายเลข 5.4 (เสร็จแล้ว)
File 16: เอกสารหมายเลข 6.2 (เสร็จแล้ว)
File 17: เอกสารหมายเลข 7.1 ก เทอม 1(เสร็จแล้ว)
File 18: เอกสารหมายเลข 7.1 ข (เสร็จแล้ว)
File 19: เอกสารหมายเลข 7.1 ค เทอม 1(เสร็จแล้ว)
File 20: เอกสารหมายเลข 8.1 ก (เสร็จแล้ว)
File 21: เอกสารหมายเลข 8.1 ข (เสร็จแล้ว)

How often do you?


กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงนี้ สอนนักเรียนด้วยการให้นักเรียนฝึกสนทนา ด้วยประโยคง่ายๆ ของการถามความถี่ของการกระทำ หรือใช้ How often?

Kroo Soponnawit's blog

บล็อกของครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

BOYFRIEND fanbase 보이프렌드

Bestfriend ♡ Boyfriend forever

English Class with Kru_Waew

เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับครูแววกันเถอะ

Wiang Sa My Homeland

กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับอำเภอเวียงสา

sriwichai230

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

English Online For You (2009)

" Every day in every way,my English is getting better and better "....> Learning Free English Online , Easily and affordably at Home!

KruSomchart

คุณครูสมชาติ แผ่อำนาจ Computer

เรียนรู้คิดไม่ยากอย่างที่คิด

อ่านคิดเขียนภาษาไทย

%d bloggers like this: