ครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

ก้าวไปด้วยกัน ด้านการศึกษา

Past simple VS Past continuous Tense

Posted by นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว บน สิงหาคม 19, 2011


ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ศึกษาวีดีโอชุด Past Continuous Tense
จากวีดีโอข้างล่างนี้ แล้วเข้าไปทำแบบทดสอบเก็บคะแนน จากเนื้อหาดังกล่าว
จาก เว็บไซต์ http://www.exam.in.th/sasmonthien/ นะครับ
ส่วนรหัสในการสอบ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ http://www.facebook.com/E23101 นะครับ

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers

%d bloggers like this: