ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

Monthly Archives: สิงหาคม, 2011

Past simple VS Past continuous Tense


ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ศึกษาวีดี …

อ่านเพิ่มเติม

Present Perfect Tense


ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอ การใช้ Present Perfect Tense จาก …

อ่านเพิ่มเติม