ตัวอย่างการทำชิ้นงานนำเสนอวิชาภาษาอังกฤษ (VDO Clip)


ให้นักเรียนดูตัวอย่างการนำเสนองานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
แบบง่ายๆ ด้วยตัวอย่างด้านล่างนี้

โดยใช้คำศัพท์ในหนังสือเรียน หน้า 130 (Irregular Verbs)
นำเสนอคนละ 30 วินาที คนละ 1 คำเท่านั้น เช่น

ประโยคพูดแนะนำตัว เช่น My name is …………I am in M.3/….
My English word is…………………