ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา


test
ผมได้รับแจกไฟล์ข้อสอบวัดผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากบริษัทสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท. เห็นว่ามีประโยชน์มาก เลยนำมาแชร์ต่อให้เพื่อนๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ครับ
 https://sites.google.com/a/saschool.ac.th/sp/dlpages/testbank_index/phrathom-6
Advertisements

วิทยฐานะ ว21 ปี พ.ศ. 2560 (ล่าสุด)


ว21 ปี 2560


Logbook คืออะไร


รวมข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นช่างฝีมือทหาร


ผมได้รับการแบ่งปันไฟล์ข้อสอบเตรียมสอบเป็นช่างฝีมือทหาร จากเพื่อนร่วมงาน เลยนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้นำไปเตรียมสอบให้กับนักเรียน ทั้งหมดมี 5 วิชา ประกอบด้วย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และความถนัดทางช่าง เพื่อนๆ สามารถโหลดไปใช้ได้ครับ

………………………………………………………….

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิชาความถนัดทางช่าง

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา-1


%d bloggers like this: