ครูโสภณวิชญ์

Teacher Sophonnawit

ป้องกัน: ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Advertisements

แผนการสอนหนังสือ Motivate


ผมได้รับแผ่นซีดีประกอบการสอนหนังสือ Motivate จากเซลของสำนักพิืมพ์เอดยูโซน จึงได้นำมาเผยแพร่และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้โหลดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ เอ็ดยูโซน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

Google Apps. for Education Feedback


ผมได้นำความคิดเห็น (Feedback) ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้ Google Apps. for Education มาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันครับ ขอขอบคุณทีมงานของ Google Thailand ที่ให้โอกาสในการใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เชิญคลิกชมได้ครับ

แบบทดสอบการวิเคราะห์คำ ตอน Prefix and Suffix ชุดที่ 3


คู่มือการใช้งาน Logbook


คู่มือการใช้งาน Logbook from Teacher Sophonnawit

 

%d bloggers like this: