เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือ Step 3


มีเพื่อนครูอยากได้คู่มือครูและเฉลยแบบฝึกหัดหนังสือ Step 3

ผมได้อัพโหลดให้แล้วนะครับ คลิกที่นี่ ครับ

 

Advertisements
หมวดหมู่:แผนการสอน

ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560


ผมมีไฟล์ข้อสอบพรีโอเน็ตของระดับ ป.6 และ ม.3 ทุกรายวิชามาให้เพื่อนครูได้โหลดไปติวให้กับนักเรียน ขอขอบคุณ สทศ. และ สพฐ. ที่เผยแพร่แนวข้อสอบชุดนี้ และขอขอบคุณ สพป.ศรีษะเกษ ที่แบ่งปันข้อสอบชุดนี้มาให้เพื่อนครูได้โหลดไปติวนักเรียนนะครับ

pre o-net 2560 english m3

pre o-net 2560 english m3key

pre o-net 2560 english p6

pre o-net 2560 english p6key

pre o-net 2560 mat m3

pre o-net 2560 mat p6 key

pre o-net 2560 mat p6

pre o-net 2560 science m3

pre o-net 2560 science m3key

pre o-net 2560 science p6 key

pre o-net 2560 science p6

pre o-net 2560 thai m3

pre o-net 2560 thai m3ey

pre o-net 2560 thai p6

pre o-net 2560 thai p6key

pre o-net 2560 เฉลย

pre o-net 2560

new

ขอขอบคุณไฟล์ต้นฉบับที่ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530187

แผนการสอนหนังสือ Motivate


ผมได้รับแผ่นซีดีประกอบการสอนหนังสือ Motivate จากเซลของสำนักพิืมพ์เอดยูโซน จึงได้นำมาเผยแพร่และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้โหลดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ เอ็ดยูโซน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

หมวดหมู่:แผนการสอน

Google Apps. for Education Feedback


ผมได้นำความคิดเห็น (Feedback) ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้ Google Apps. for Education มาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันครับ ขอขอบคุณทีมงานของ Google Thailand ที่ให้โอกาสในการใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เชิญคลิกชมได้ครับ

แบบทดสอบการวิเคราะห์คำ ตอน Prefix and Suffix ชุดที่ 3


%d bloggers like this: