Team Up M.3 Keys (เฉลยแบบฝึกหัด)


อยากได้เฉลย เมล์มาที่ 355874@gmail.com นะครับ

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ม.3


เพื่อนครูที่ต้องการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเข้าไปศึกษาและ Download ได้จากหน้านี้เลยนะครับ

เอกสารหมายเลข 8.1 ข

เอกสารหมายเลข 8.1 ก

เอกสารหมายเลข 7.1 ค

เอกสารหมายเลข 7.1 ข

เอกสารหมายเลข 7.1 ก

เอกสารหมายเลข 2.2 ข

เอกสารหมายเลข 2.2 ค

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 2.2 ก

เอกสารหมายเลข 2.1

เอกสารหมายเลข 1.2

เอกสารหมายเลข 1.1

รองปกหน้า

ปกระบบเรียนรู้

PowerPoint ประกอบ Team Up ม.3


10492074_10201495966679393_2305511874717581259_n

Team up 3 Culture Spot

Team Up 3 Unit 1

Team Up 3 Unit 2

Team Up 3 Unit 3

Team Up 3 Unit 4

Team Up 3 Unit 5

Team Up 3 Unit 6

Team Up 3 Unit 7

Team Up 3 Unit 8

Team Up 3 Unit 9

Team Up 3 Unit 10

Team Up 3 Unit 11

Team Up 3 Unit 12

……………………………………………………………
ขอบคุณ สำนักพิมพ์ อจท. (อักษรเจริญทัศน์)
http://www.aksorn.com