คลังเก็บหมวดหมู่: แผนการสอน

แผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

My World M.4 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือเรียน My World 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้เขียนได้รับจากทีมงานของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เมื่อตอนไปอบรมที่ จ.นครนายก เห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนครูเป็นอย่างมาก เลยนำมาอัพให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้กันนะครับ

 1. 01MW4_Unit_1
 2. 02MW4_Unit_2
 3. 03MW4_Unit_3
 4. 04MW4_Unit_R1
 5. 05MW4_Unit_4
 6. 06MW4_Unit_5
 7. 07MW4_Unit_6
 8. 08MW4_Unit_R2
 9. 09MW4_Unit_7
 10. 10MW4_Unit_8
 11. 11MW4_Unit_9
 12. 12MW4_Unit_R3
 13. 13MW4_Unit_10
 14. 14MW4_Unit_11
 15. 15MW4_Unit_12
 16. 16MW4_Unit_R4

ขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยพัฒนาพานิช จำกัด (ท.ว.พ)

My World M.2 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ ประกอบหนังสือ My World ม.2 คุณครูสามารถโหลดไปปรับใช้ได้นะครับ

 1. 01MW2_Unit_1
 2. 02MW2_Unit_2
 3. 03MW2_Unit_3
 4. 04MW2_Unit_R1
 5. 05MW2_Unit_4
 6. 06MW2_Unit_5
 7. 07MW2_Unit_6
 8. 08MW2_Unit_R2
 9. 09MW2_Unit_7
 10. 10MW2_Unit_8
 11. 11MW2_Unit_9
 12. 12MW2_Unit_R3
 13. 13MW2_Unit_10
 14. 14MW2_Unit_11
 15. 15MW2_Unit_12
 16. 16MW2_Unit_R4

=============================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

My World M.3 (powerpoints)


ไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์ประกอบหนังสือ My world ม.3 โหลดไปปรับใช้ได้เลยนะครับ

 1. 01MW3_Unit_1
 2. 02MW3_Unit_2
 3. 03MW3_Unit_3
 4. 04MW3_Unit_R1
 5. 05MW3_Unit_4
 6. 06MW3_Unit_5
 7. 07MW3_Unit_6
 8. 08MW3_Unit_R2
 9. 09MW3_Unit_7
 10. 10MW3_Unit_8
 11. 11MW3_Unit_9
 12. 12MW3_Unit_R3
 13. 13MW3_Unit_10
 14. 14MW3_Unit_11
 15. 15MW3_Unit_12
 16. 16MW3_Unit_R4

===========================

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช หรือ ทวพ.