UTQ 2128 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน


About these ads

เกี่ยวกับ โสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

ชีวิตต้องสู้
ข้อความนี้ถูกเขียนใน แวดวงการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

โปรดแสดงความเห็นของท่านด้วยนะครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s