เฉลยข้อสอบ UTQ 2109


มีเพื่อนครูหลายๆ ท่านได้อีเมล์มาขอพาส เพื่อดูแนวคำนอบข้อสอบ UTQ 2109 จำนวนมากและผมก็ได้จัดส่งให้ทางอีเมล์ไปให้แล้วบางส่วน ซึ่งแนวคำตอบที่ผมได้ให้ไป คิดเป็น 80 % ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การสอบหลังเรียนหรือ Post-test และผมได้นำแนวคำตอบข้อสอบ UTQ 2109มาทำไว้ให้เพื่อนครูที่ต้องการ ในบล๊อคนี้แล้ว  ขอรหัสเข้าดู ได้ที่ thieni@hotmail.com  เมื่อได้รับรหัสแล้ว เราไปดูแนวคำตอบกันเลยครับ
About these ads

3 comments on “เฉลยข้อสอบ UTQ 2109

ความเห็นถูกปิด